Fysikalsk Massasje

Terapeutiskerfaring siden 

2012

Helseerklæringsskjema

Se priser og Bli Medlem 

Book time


Helseerklæringsskjema

For HjemmeMassasje og OmsorgsMassasje

Taushetsplikt: Vi er underlagt lov om alternativ behandling av sykdom mv., og har taushetsplikt på lik linje med offentlig godkjent helsepersonell. Vi er godkjente alternativ utøvere av Helsedirektoratet. Vi føre journal og pasienten må fylle ut helseerklæringsskjema før behandlingen, da vi må følge retningslinjene Norsk Massasjeforening og Norges Massasjeforbund har gitt. Det er pasientens ansvar å opplyse om eventuelle sykdomstilstander, sykdomshistorie, graviditet og medikamenter som kan ha betydning for behandlingen. 

Informasjon om hvorfor vi trenger disse opplysninger.

For oss er det viktig å vite hva vi må passe på ekstra i.f.t din helsetilstand. I noen tilfeller må massasjeterapeuten ha skriftlig bekreftelse av legen for en mulig behandling.

Hjertesykdommer

Noen hjertesykdommer som f. eks. angina trenger vi skriftlig bekreftelse fra din lege. Dette er det fordi kroppen slapper ekstra av og massasje kan føre til bedre blodsirkulasjon og det påvirker hjertet. 

Hudsykdommer

Ved hudsykdom kan vi behandle deg med hansker, vi kan ikke behandle de områdene der det er åpnet sår. Vi behandler ikke vis det er en smittsom tilstand. Mange har allergier eller utslett og det skal ikke være et hinder for å ta behandling.

Kreft

Massasje øker blodsirkulasjon og dermed kan den også føre til raskere spredning, men massasje kan allikevel på kort sikt redusere angst og uro hos kreftpasienter, og ha en gunstig effekt på fysiske symptomer ved kreft, som smerte og kvalme. Det understrekes at ytterligere og mer grundige undersøkelser gjort over lengre tidsrom er nødvendig for å kunne trekke sikre konklusjoner vedrørende effekt. Les mer

Svært høyt blodtrykk

Massasje øker blodsirkulasjonen, og man frykter at massasje i kombinasjon med allerede forhøyet trykk i karsystemet kan føre til eventuelle skader i årene og i verstefall forårsake en blodpropp. Men det finnes forskjellige grader av høyt blodtrykk. Derfor anbefales ikke behandling ved svært høyt blodtrykk. Ønsker du allikevel behandling må vi ha skriftlig bekreftelse fra din lege. Les mer

Graviditet

Det skjer mye nytt for kroppen den første tiden i svangerskap semestre og for at det skal være medisinsk forsvarlig behandling massere vi ikke før du har passert 3. mnd. 

Diabetes

For oss er det veldig viktig å vite om du har diabetes, da massasje kan føre til høyt eller lavt blodsukker. Det er lettere for oss å hjelpe deg hvis det skulle ha oppstått en slik situasjon.

Hodepine / Migrene

Massasje kan være forebyggende for hodepine da når nakkemusklene er stramme kan dette føre til stress- eller spinnings hodepine. Ved migrene må vi ofte være litt mer forsiktig og tilpasse massasje i.f.t. det da noen ganger kan føre til migreneanfall etter behandling hvis vi bruker samme styrke som på resten av kroppen. Det er bedre å jobbe mykt til og begynne med for å være i sikker siden. Hvis du er vant til å få behandling fra før og du vet styrken du vil ha, er det bare å si i fra til terapeuten før behandlingen starter. 

Stress og søvn

Massasje kan forebygge stress og gir kroppen din indre ro. Det kan føre til nattsøvn. Ved en regelmessig behandling kan søvnkvaliteten bli bedre.

Åreknuter

Noen åreknuter er vonde og anbefales å ikke massere i området. Noen åreknuter blir fulgt med hos legen og de kan ikke masseres med mindre legen sender en skriftlig bekreftelse. De åreknuten kan ha koagulert blod og massasje kan forårsake blodpropp, i få tilfeller kan massasje flytte på den proppen. 

Operasjon

Har du blitt operert? Da må du vente med massasje rundt det området i minst 2 mnd. Men du kan fortsatt få behandling. Vi må bare holde oss unna nyoperert område. Ofte kan operasjoner gi mindre mobilitet og massasje kan stimulere nerver, lymfer og kan hjelpe eventuelle vannansamlingen til å sirkulere igjen.  

Mer opplysninger

Det er mulig at vi må innhente opplysninger om din helsesituasjon for gjennomføring av behandlingssyklusen. Dette vil du eventuelt få spørsmål om først. Opplysningene vil bli oppbevart i henhold til bestemmelsene i Lov om behandling av og forskrift om personopplysninger.

Behandler ikke ved

Bivirkninger

Husk at i noen tilfeller må vi ha skriftlig bekreftelse fra legen.
Du kan levere skriftlig bekreftelse fra lege ved behandlerens ankomst.
Hvis du har svart ja i noen av de spørsmålene over kan du utdype det her.
Jeg bekrefter*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Vi har mottatt din helseerklæringsskjema. Terapeuten vil gå gjennom den før han/hun kommer til deg. Helseerklæringsskjemaet vil bli lagt i din journal i journalsystemet vårt.
0